Chapter28
Ayah001 to 018
SurahSurah e At-Taghabun
Best Time to ReciteAnytime
 
 
 
 
After Surah Taghabun, People also recite : Surah Yaseen - Surah Rahman - Surah Waqiah - Surah Muzammil - Surah Kahf - Surah Ikhlas